Privacybeleid

Deze Website is het exclusieve eigendom van Vankemmel Ellen. Elke kopie, gedeeltelijk of geheel, van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de Intellectuele Eigendomswet.

LN interieur privacybeleid

Definities:
Wij zullen vervolgens aanwijzen - De uitgever: LN interieur - Vankemmel Ellen, die communicatiediensten publiceert voor het online publiek. De Site of Diensten: De site https://www.ln-interieur.be en al zijn pagina's. De Gebruiker: De persoon die de Site en de Diensten bezoekt en gebruikt. Dit vertrouwelijkheidsbeleid definieert hoe de Site alle informatie gebruikt en beschermt die u ermee communiceert tijdens uw gebruik van de Site. De Site doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd en om te voldoen aan de toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. De gegevens die door de Site worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig naar de Site verzendt door de verschillende formulieren op de Site in te vullen. Het is essentieel om te weten dat uw persoonlijke informatie/gegevens nooit met derden en/of partners zullen worden gedeeld.

Aard van de verzamelde gegevens:
Als onderdeel van het gebruik van de site kan de uitgever gegevens over zijn gebruikers verzamelen. De gegevens die door de Site worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig naar de Site verzendt door de verschillende formulieren op de Site in te vullen. Voor bepaalde inhoudsbewerkingen kan het zijn dat u gegevens over u moet doorgeven aan externe partners via hun eigen diensten, meer bepaald tijdens de betalingen die u doet. De Site beschikt niet over de betreffende gegevens; de verzameling en verwerking ervan wordt beheerst door de algemene voorwaarden die specifiek voor deze partijen gelden. Wij nodigen u uit om hun privacybeleid te lezen voordat u gegevens over u communiceert. De Site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de privacypraktijken van deze websites van derden en herinnert u eraan dat het gebruik van deze websites op eigen risico is.

Bewaartermijn gegevens:
Technische gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

Doel van verzamelde gegevens / Cookies:
De gegevens die op de verschillende formulieren op de Site als verplicht zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de Site en de Diensten in kwestie. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Uitgever cookies op uw computer of andere apparaten kan installeren. De cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie op de Site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. De cookie is een bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen om de Site te personaliseren volgens uw voorkeuren of om onze Diensten te verbeteren. U kunt dit voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (u wordt gewaarschuwd voordat u een cookie op uw harde schijf opslaat of cookies blokkeert). Het is belangrijk erop te wijzen dat het deactiveren van cookies ervoor kan zorgen dat bepaalde delen van de Site niet meer werken. De Site nodigt u uit om de hulp van uw internetbrowser te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van de betreffende functies.

Verwijdering van het account bij overtreding van de Algemene Voorwaarden:
Door uw contactgegevens op de Site en/of de Diensten te verstrekken, gaat u ermee akkoord echte informatie over uzelf te verstrekken. In het geval van schending van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of enig ander document dat hierin door verwijzing is opgenomen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing en naar eigen goeddunken uw gebruik van en toegang tot de diensten, uw account en de site.
Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden kunt u op ieder moment een verzoek indienen bij LN interior - Vankemmel Ellen - om te weten welke persoonlijke informatie/gegevens betrekking hebben op u bent door genoemde Redacteur gehouden om deze te laten wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met de Redacteur via e-mail contact@ln-interieur.be.

Wijziging privacybeleid:
De Site kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen door deze pagina bij te werken. De datum van de meest recente update verschijnt onderaan deze pagina. De Gebruiker wordt verzocht genoemde pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat hij akkoord gaat met eventuele wijzigingen.
Alle rechten voorbehouden - Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze dienst wordt gebruikt om menselijke inbreng te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Hierbij wordt het IP-adres en mogelijk andere gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Voor dit doel worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt binnen lidstaten van de Europese Unie - of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - echter vooraf door Google ingekort en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door uw browser door reCAPTCHA verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevensverzameling is het privacybeleid van Google van toepassing. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-dienst geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.